กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาล
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาล
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาล
 
กองการศึกษา
 
นายวุฒิชัย บุญรอดรัมย์
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา


.
กองการศึกษา


.
กองการศึกษา


.
กองการศึกษา


.
กองการศึกษา


.
กองการศึกษา


.
กองการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 194,038 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com