กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาล
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาล
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาล
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
นางณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน


นางสาวบูรยา เจริญพืช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายสุรศักดิ์ พราหมณ์ชูเอม
นิติกร


นางสาวกนกวรรณ อรัญคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจารุวรรณ อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนภาพร พัฒนศักดิ์โสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 194,014 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com