กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาล
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาล
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า


นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า


นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า


นางสาวรุ่งรัตน์ ฉินนะโสต
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางรุ่งทิวา สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 193,991 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com