เทศบาลตำบลนาป่า
กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ทะเบียนราษฎร์
 
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลตำบลนาป่า
ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3828-2049
โทรสาร : 0-3828-2049
Webside : www.napachon.go.th
 
 
ปี เดือน ผู้มาติดต่องานทะเบียน ชาย หญิง รวม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ประชากรเสียชีวิต
2561 ตุลาคม - 19,469 19,999 39,468 29,807 - - -
2561 พฤศจิกายน 295 19,545 20,079 39,624 29,123 405 157 11
2562 มกราคม 744 19,674 20,199 39,873 29,320 380 201 7
2562 กุมภาพันธ์ 537 19,705 20,254 39,953 29,409 253 153 7
2562 มีนาคม 612 19,751 20,334 40,085 29,497 316 168 6
2562 เมษายน 682 19,792 20,400 40,192 29,538 309 242 8
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 264,182 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com