เทศบาลตำบลนาป่า
กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP   26 เม.ย. 2562 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เดือนเมษายน 2562 จำนวน 6,120 ชุด   28 มี.ค. 2562 8
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแสนเจิรญ หมู่ที่ 11 (ต่อจากของเดิม) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 มี.ค. 2562 35
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 ก.พ. 2562 115
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ก.พ. 2562 75
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ก.พ. 2562 67
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ม.ค. 2562 64
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ   31 ม.ค. 2562 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ม.ค. 2562 64
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (มอเตอร์ส่าย) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ม.ค. 2562 63
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 264,390 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com