กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมไทย นาป่าร่วมใจ นุ่งโจงห่มสไบ ไปงานผู้สูงอายุ”   18 มี.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   14 ก.พ. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมคืนผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหนองพะเนียง 10 เชื่อมต่อถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 13 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   22 มี.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๓   12 มี.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   9 มี.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   5 มี.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารเทศบาลตำบลนาป่า ฉบับเดือนมีนาคม 2562   5 มี.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการประชุมประชาคม โครงการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปี พ.ศ. 2562   11 ก.พ. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านลุงมืด หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 ก.พ. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้องต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 ก.พ. 2562 56
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 194,094 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com