เทศบาลตำบลนาป่า
กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ตารางกำหนดการ
 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตารางกำหนดการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลนาป่า  ได้จัดกิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลนาป่า โดยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงเดือน มีนาคม 2562 – เมษายน 2562

เจ้าของสัตว์ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนไว้แล้วสามารถขอรับวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 09.28 น. โดย คุณ ณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 264,184 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com