กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า เรื่องกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    
     ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น
    
     บัดนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันและขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

                              
                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒
                                                              นายธนพล    นุตตานนท์
                                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 11.14 น. โดย เทศบาลตำบลนาป่า

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 194,026 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com