กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
ชบ 0023.1/8678 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
ชบ 0023.1/8678 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
ชบ 0023.1/8459 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป OTOP การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
ชบ 0023.1/8460 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๔.๐ Informatrion Management System 4.0 IMS 4.0  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
ชบ 0023.1/8483 โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Startegy UCS  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/ว128 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ้งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1026
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 194,006 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com