กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนท้องคุ้ง-หนองรี (หน้าหมู่บ้านริมสวน-วัดนาเขื่อน) หมู่ที่ 6,7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการนาป่าร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างพิมพ์แผ่นพับ โครงการนาป่าร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทองอพาร์เม้นท์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๖๗๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๖๒๘๖ [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15