กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ/TRAVEL
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ผลการจัดชื้อจัดจ้าง
/ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแสนเจริญ หมู่ที่ 11 (ต่อจากของเดิม) ตำบลนาป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางววันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง็ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเก้าอี้อนุบาลแบบพลาสติก ๖ ที่นั่ง) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ืศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๘๘๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างขยายถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยโรงกาว หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 194,102 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com