สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 10.29 น. โดย เทศบาลตำบลนาป่า

ผู้เข้าชม 30 ท่าน